Kadry i płace.

Efektywne rozwiązania dla firm

Oferta

 

Jako pracodawca masz wiele obowiązków związanych z obsługą kadrowo-płacową. Oferujemy kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą, dużym przedsiębiorstwem czy start-upem, możesz polegać na naszym doświadczeniu i profesjonalnej obsłudze.

Usługi kadrowe. Pełne wsparcie w kadrach

Zobacz co możemy zrobić dla Ciebie w ramach usług kadrowych.

sporządzamy umowy o pracę, dzieło i zlecenie, prowadzimy teczki osobowe pracowników

sporządzamy świadectwa pracy oraz wypowiedzenia umów o pracę

prowadzimy ewidencję urlopową, zwolnień lekarskich

sporządzamy roczne informacje PIT-11 i IFT-1 dla zleceniobiorców oraz pracowników.
Ustalamy uprawnienia pracownicze w zakresie urlopów i prowadzimy ewidencję czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich.

sporządzamy wszelkie deklaracje wymagane przez ZUS oraz PFRON w związku z zatrudnieniem pracownika

reprezentujemy Klienta w urzędach w ramach udzielonego pełnomocnictwa

Usługi płacowe. 

Rzetelne usługi płacowe

Z usługami kadrowymi nierozerwalnie związana jest obsługa płacowa

tworzymy listy płac uwzględniających świadczenia dodatkowe, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami umowy pracowniczej oraz regulaminem pracy

sporządzamy deklarację o dochodach, sporządzamy zaświadczenia o zarobkach

sporządzamy i przekazujemy do ZUS miesięczne deklaracje rozliczeniowe i raporty

sporządzamy rachunki do umów cywilno-prawnych

sporządzamy, na koniec roku obrachunkowego, deklaracje PIT i wysyłamy je do urzędu skarbowego w zakresie zaliczek od wynagrodzeń pracowniczych

sporządzamy i wysyłamy deklaracje PFRON